Členská schôdza (rok 2014) zmena


Nový termín členskej schôdze je 22.3.2014 o 9:30. Prosíme členov zabezpečiť účasť v tomto termíne. Program členskej schôdze bude zaslaný členom aeroklubu e-mailom.